Privacybeleid

Verzamelde informatie en hoe we deze gebruiken.

Tijdens je registratie vragen wij heel wat persoonlijke gegevens van jou. Deze gegevens zijn beschermd en worden niet zo maar doorgegeven aan andere leden. Alle persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een duidelijk profiel op te maken, wordt publiek gemaakt voor andere geregistreerde leden. De persoonlijke informatie zoals e-mail adres, echte naam (indien specifiek gevraagd), wachtwoorden, worden uiteraard niet doorgegeven. In cookies slaan wij tijdelijk informmatie op die u zullen helpen met het inloggen op de website. Er wordt ook marketinginformatie op achtergelaten zodat wij kunnen tracken via welke partner u bij ons terecht bent gekomen.

Alle acties worden gelogd. Uw ip-adres, timestamps, etc worden bijgehouden voor technische en juridische doeleinden. Communicatie tussen gebruikers wordt ook bewaard op onze server en wordt nooit publiek gemaakt zonder een daarvoor noodzakelijk situatie. Wij delen uw gegevens niet met andere bedrijven zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wil je iets laten wijzigen, verwijderen of raadplegen?

Je kan steeds je gegevens wijzigen, raadplegen of verwijderen. Dit kan je eenvoudig zelf, of je kan je gegevens laten aanpassen door ons. Stuur ons een email indien je dit wenst. Indien het privacybeleid gewijzigd wordt.

Er zullen zeer waarschijnlijk af en toe wijzigingen worden aangebracht aan deze policy. Deze wijzigingen worden niet steeds doorgecommuniceerd. Indien er belangrijke ingrijpende wijzigingen zijn, doen wij dit wel. De belangrijkheid van de wijzigingen wordt door ons bepaald.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren en om onze adverteerders te informeren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken. Als u deze cookies blokkeert, is het niet mogelijk de Website te gebruiken aangezien u dan niet kunt inloggen. Wel kunt u na elke sessie op de Website de cookies wissen.